Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema for koråret 2023-2024. Korene starter opp i uke 35 (følg med i tilfelle endringer i respektive kor) og alle påmeldte møter opp på korets første øvelse. 

Hovedmedlem er eldste medlem, for yngre søsken gjelder søskenmoderasjon.

For å unngå unødig administrasjon når det gjelder utsendelse av kontingentkrav foretrekker vi at det betales kontingent direkte ved påmelding. Om koristen ikke ønsker å fortsette etter prøvetiden (2 øvelser) gis det beskjed på kh974@kirken.no og kontingenten refunderes. 

FRITIDSKORTET: Bodø domkirkes sangskole er oppført som arrangør i Friskus.

For dere som kan benytte dere av fritidskortet gjelder følgende: Fyll ut påmeldingsskjema for riktig kor og kryss av «Jeg ønsker ikke å betale nå» og send inn skjemaet. Logg deg så inn i bodo.friskus.com, last ned fritidskortet og betal medlemskontingenten til Bodø domkirkes sangskole der. NB: Betalingen merkes med barnets navn og hvilket kor betalingen gjelder for.

Fritidskortet gjelder for alle barn i alderen 10 til 14 år. 

UNGDOMSKORET: koret har prøvesang for nye sangere. Ta kontakt med dirigent George Chittenden på mail gc969@kirken.no for informasjon og/eller avtale om prøvesang. Aspirantguttekoret (1. – 2. klasse) øvingsdag: onsdager kl. 16.30 – 17.00

Aspirantguttekoret hovedmedlem koråret 23-24

Aspirantguttekoret søsken koråret 23-24

Guttekoret (fra 3. klasse) øvingsdag: onsdager (rammeplan) kl. 17.00 – 19.00

Diskantkor (sopraner og alter) øver alene fra 17.00 – 17.45 (17.45 – 18.00 pause)

Hovedkor (alle) øver sammen fra 18.00 – 18.45

Tenorer og basser har øvingstid 18.00 – 20.00

Guttekoret hovedmedlem koråret 23-24

Guttekoret søsken koråret 23-24

Påmeldingsskjema barnegospelkoret (gutter og jenter 4-6 år) øvingsdag: mandager kl 16.30-17.15

Barnegospelkoret hovedmedlem 23-24

Barnegospelkoret søsken koråret 23-24

Aspirantkor 1 (jenter 1. og 2. klasse) øvingsdag: mandager: kl. 17.30 – 18.30

Aspirantkor 1 hovedmedlem koråret 23-24

Aspirantkor 1 søsken koråret 23-24

Aspirantkor 2 (jenter 3. – 5. klasse) øvingsdag: mandager kl. 17.30 – 18.30

Aspirantkor 2 hovedmedlem koråret 23-24

Aspirantkor 2 søsken koråret 23-24

Jentekoret (6. – 8. klasse) øvingsdag: tirsdager kl. 17.00 – 19.00 

Jentekoret hovedmedlem koråret 23-24

Jentekoret søsken koråret 23-24

Ungdomskoret eksisterende medlemmer/medlemmer som har bestått prøvesang (jenter fra 9. klasse)

øvingsdag: mandager kl. 19.00 – 21.30

Ungdomskoret hovedmedlem eksisterende medlemmer 23-24

Ungdomskoret eksisterende medlemmer søsken koråret 23-24