Bodø domkirkes aspirantkor 1

Koret for sangglade jenter i 1. og 2. klasse.

Vår faste øvingsdag er mandag fra kl. 17.30 til 18.30 (OBS: ny dag og tidspunkt)

I koret synger vi sanger i ulike sjangere og deltar på forskjellige arrangement, både i domkirken og på andre arenaer. Siden vi er opptatt av å gjøre mange spennende prosjekter stiller vi krav til at koristene øver hjemme. De får god rutine i å øve og pugge. Kor skal i bunn og grunn være gøy!

I løpet av et semester tilstreber vi at alle korister får en personlig oppgave i tillegg til å bidra i koret. Det kan være alt fra solosang til tekstlesing, dramatisering eller tenning av lys.

Sammen skal vi sørge for god trivsel og sangglede i koret.

Oppstart høstsemesteret 2023: i uke 35. Våren 2024 fra uke 3.