Bodø domkirkes barnegospelkor

Koret for sangglade barn i alderen 4-6 år.

Mandag kl.16.30 – 17.15 er vår faste øvedag (OBS: ny dag og tidspunkt)

Barnegospelkoret er for de yngste barna, med sangere fra 4 til 6 år. Her lærer vi enkle sanger, leker sangleker og blir kjent med domkirka og det arbeidet som foregår der. Koret deltar fast på noen festgudstjenester i løpet av året: Høsttakkefest, 1.søndag i advent, karnevalsmesse og palmesøndag. I tillegg deltar de på ”Vi synger julen inn” i desember, og på barnegospelfestivalen i april/mai.

Semesterstart for høsten 2023 i uke 35. Velkommen!

Dirigent er Berit Valberg.