Styret

Styret har følgende representanter:

  • (repr. barnegospel)
  • (repr. aspirantguttekor)
  • (repr. aspirantkor 1)
  • (repr. aspirantkor 2)
  • (repr. aspirantkor 3)
  • (repr. guttekor)
  • (repr. jentekor)
  • Gro Bergrabb (domkantor 1)