Info om påmelding

Vi jobber for tiden med en ny påmelding- og betalingsløsning som blir lagt ut innen kort tid.

Korene starter opp i august. Se ellers info om øvingstider for hvert enkelt kor under fanen Korene.

Ved spørsmål: kh974@kirken.no

Velkommen til nytt korår i Bodø domkirkes sangskole!