Historien til Bodø domkirkes sangskole

I august 1970 annonserte Domkirken i byens to aviser at man ville starte en sangskole for barn og ungdom. Ca. 200 deltagere meldte seg. Disse ble fordelt i tre grupper: piker 7-11 år (ca. 100 sangere), piker 11-18 år (ca. 60 sangere), gutter 7-18 år (ca.40 sangere). Dirigent var fra starten av Kåre Brekke.

I begynnelsen av oktober innbød Domkirken foreldrene til en hyggekveld i menighetssalen. Dirigent Brekke og domorganist Sundberg orienterte om Sangskolens virksomhet. Det første styret for foreldreforeningen ble denne kvelden valgt.

Allerede 12.januar 1971 ble det arrangert stor juletrefest. Voksne og barn betalte 2,50kr for å være med på festlighetene. Det startet med andakt i kirken med domprost Rostrup for så å fortsette med juletregang og to bordsettinger. Hele juletrefesten ble avsluttet med Herrens bønn, fadervår. Når man leser i protokollen fra denne tiden legger man merke til at de er veldig nøye med å oppgi alle detaljer både på hva som var i godteposene (som nissen ikke fikk lov til å dele ut, pga faren for uro blant barna) og hvor mye kaffefløte det gikk med.

I 1970årene var antallet korister mellom 100 og 150. Den minste gruppen var guttekoret gjennom hele tiden. I årsmeldingen for 1976 står det at de ikke er bekymret for guttekoret for høsten 1977 skal det komme 20 gutter opp fra aspirantkoret som tydeligvis ikke var en del av sangskolen på den tiden. Navnene på korene har vært forandret opp gjennom tiden og i perioder har korene hete ”Det store pikekoret”, ”Pike aspirantkoret” og ”Guttekoret”. Første gang det står skrevet om medlemskontingent i protokollene er fra årsmøte i 1977. Da ble medlemskontingenten satt til 25 kr i året.

I 1979 ble Eilert Hægeland ansatt som domorganist i Bodø Domkirke. Han overtok da ansvaret for sangskolen og var dirigent for korene, med hjelp fra andre frivillige og innleide dirigenter. Allerede i 1984 begynte arbeidet med å få til en 2.organiststilling i Bodø Domkirke. Den skulle være delt i 50% dirigent og 50% organist. Dette var en jobb menighetsrådet arbeidet med opp mot kommunen. Høsten 1984 var første gang styret begynte jobben med å starte et ungdomskor med en nedre aldersgrense på 8. eller 9.klasse. Dessverre ble ungdomskoret aldri en realitet den gangen.


En ny epoke

I 1986 ble Magne Hanssen ansatt som domkantor i Bodø Domkirke, med håp om at han skulle bygge opp sangskolen på nytt. Magne Hanssen hadde vært ansatt som kantor i Ulefoss og Moss der han hadde bygd opp et sangmiljø, både med barn og voksne. Tanken var at det etter hvert skulle være flere grupper i sangskolen. Alle gruppene skulle være under et felles opplegg, slik at det ble progresjon i både notelære, vanskelighetsgrad på sangene (etter hvert flerstemt) og opplevelser. I utgangspunktet skulle opplæring og opplevelse være ca like stor del av sangskolen. Etter hvert ble det slik at opplevelsene ofte ble større enn opplæringen (noteopplæringen). Dette kommer også litt an på hvordan man ser på det, for ungene lærer jo mye av å være med på konserter og forestillinger.

Når Magne Hanssen startet så var det 17 unger med i sangskolen. For å få bygget opp sangskolen måtte Magne ha med seg dirigenter og foreldre som kunne ta i et tak. I starten jobbet han for at dirigentene skulle få lønn (dirigenter som hadde utdannelse og erfaring ble mer stabile og gjorde en bedre jobb når de fikk lønn). Dirigentene skulle også få tilbud om etterutdanning for å videreutvikle seg som dirigenter og musikere, og for å stimuleres til å være nysgjerrige.

I 1987 startet Sangskolen opp guttekor (1.-8.klasse) og minikoret (1.klasse). I tillegg hadde sangskolen aspirantkoret (2.-3.klasse) og juniorkoret (4.-8.klasse). De var på den tiden 30-40 stykker i aspirantkoret og juniorkoret. Viktige dirigenter i denne tiden var Elisabeth Holte, Helga Holte og Bjørn Andor Drage. Etter hvert ble et jentekor startet og juniorkoret gikk over til å være et ungdomskor. Tanken var at ungdomskoret skulle være for begge kjønn, men siden guttekoret var et fungerende kor var det ikke behov for det tilbudet til gutter. Bodø Domkirkes Ungdomskor har variert litt i aldersgruppe, men startet med gruppen 7.klasse-25 år. Etter hvert ble det 2 aspirantkor og et aspirantguttekor.