Vi vil ha alle med – mulighet til å søke om støtte til deltakelse på aktivitet i menighetene i Bodø

mulighet til å søke om støtte til deltakelse på aktivitet i menighetene i Bodø

Kirka i Bodø ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på våre aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Vi gir derfor mulighet til å søke om Deltakerstøtte til alle våre arrangement og aktiviteter.

Dersom du har behov for økonomisk støtte for at du eller dine skal kunne delta på en aktivitet, kan du sende en mail til deltakerstotte.bodo@kirken.no hvor du oppgir beløp, hva det gjelder, hvilken menighet og en kort begrunnelse om hvorfor du søker om støtte.

Personvernet blir ivaretatt i behandlingen av søknaden.