Velkommen til Bodø domkirkes sangskole

Vi har ledige plasser i alle kor fra høsten 2021. Påmeldingsskjema for alle kor er åpne under fanen «Påmelding» i menyen.

Vi ber dere gjøre dere kjent med de ulike kontingentsatsene før dere fyller ut påmeldingsskjemaet og betaler. Satsene finnes under «Påmelding»/»kontingentsatser» i menyen.

Generell informasjon om korene og aldersinndelingen i korene finner du i menyen øverst på siden.

Semesterplaner for hvert kor legges ut der før oppstart.

Oppstart høstsemesteret 2021:

Guttekoret: onsdag 25. august kl. 18.00

Ungdomskoret: mandag 30. august kl. 19.00

Aspirantkor 1 og 2: tirsdag 31. august kl. 17.00

Barnegospelkoret: torsdag 2. september kl. 17.00

Jentekoret: mandag 6. september kl. 17.00

Vi er medlemmer av Ung kirkesang.