Velkommen til Bodø domkirkes sangskole

Vi har ledige plasser i alle kor fra høsten 2021. Påmeldingsskjema for alle kor åpner 3. mai kl. 08.00. Skjemaet finner dere under «Påmelding» i menyen.

Vi ber dere gjøre dere kjent med de ulike kontingentsatsene før dere fyller ut påmeldingsskjemaet og betaler. Satsene finnes under «Påmelding»/»kontingentsatser» i menyen.

Generell informasjon om korene og aldersinndelingen i korene finner du i menyen øverst på siden.

Semesterplaner for hvert kor legges ut der før oppstart.

Vi er medlemmer av Ung kirkesang.