Ungdomskoret markerer sitt 30-årsjubileum helga 10.11 – 12.11 2017.

Tidligere medlemmer kan sjekke facebooksida «Ungdomskoret 30 år» for mer informasjon.