Kontingentsatser

Medlemskontingent i sangskolen betales og gjelder for et korår (to semester).

Barnegospel (4-6 år) kr. 800,-

aspirantguttekor (1. og 2. klasse) kr. 1.200,-

og aspirantkor 1 (1. og 2. klasse): kr. 1.200,-

Aspirantkor 2 (3. – 5. klasse) kr. 1.200,-

guttekor (fra 3. klasse) kr. 1.200,-

jentekor (fra 6. klasse) kr. 1.200,-

ungdomskoret (fra 9. klasse) kr. 1200,-

Søskenmoderasjon: 50% for den/de yngste søsken

For de som starter i januar (midt i koråret) gjelder følgende priser:

Barnegospelkoret: kr. 600,- for et semester (vår)
Aspirantkor 1 og 2, aspirantguttekoret, guttekoret, jentekoret og ungdomskoret: kr. 1000,- for et semester (vår)

Kontingenten betales ved påmelding eller etter prøveperioden på to øvelser er over.