Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema for neste korår, høsten 2022 og våren 2023. Korene starter opp i uke 35 og alle påmeldte møter opp på korets første øvelse. 

Hovedmedlem er eldste medlem, for yngre søsken gjelder søskenmoderasjon.

For å unngå unødig administrasjon når det gjelder utsendelse av kontingentkrav foretrekker vi at det betales kontingent direkte ved påmelding. Om koristen ikke ønsker å fortsette etter prøvetiden (2 øvelser) gis det beskjed på kh974@kirken.no og kontingenten refunderes. 

Ungdomskoret har prøvesang for nye sangere. Ta kontakt med dirigent George Chittenden på mail gc969@kirken.no for informasjon og/eller avtale om prøvesang. Aspirantguttekoret (1. – 2. klasse) øvingsdag: onsdager kl. 17.00 – 17.45

Aspirantguttekoret – hovedmedlem

Aspirantguttekoret – søsken

Guttekoret (fra 3. klasse) øvingsdag: onsdager kl. 18.00 – 19.30

Guttekoret – hovedmedlem

Guttekoret – søsken

Påmeldingsskjema barnegospelkoret (gutter og jenter 4-6 år) øvingsdag: torsdager kl 17.00-17.45

Barnegospelkoret – hovedmedlem

Barnegospelkoret – søsken

Aspirantkor 1 (jenter 1. og 2. klasse) øvingsdag: torsdager: kl. 18.00 – 19.00

Aspirantkor 1 – hovemedlem

Aspirantkor 1 – søsken

Aspirantkor 2 (jenter 3. – 5. klasse) øvingsdag: torsdager kl. 18.00 – 19.00

Aspirantkor 2 – hovedmedlem

Aspirantkor 2 – søsken

Jentekoret (6. – 8. klasse) øvingsdag: tirsdager kl. 17.00 – 18.30 

Jentekoret – hovedmedlem

Jentekoret – søsken

Ungdomskoret eksisterende medlemmer/medlemmer som har bestått prøvesang (jenter fra 9. klasse)

øvingsdag: mandager kl. 19.00 – 21.30

Ungdomskoret . hovedmedlem

Ungdomskoret – søsken