For påmelding, fyll ut gjeldene skjema via linken:

barnegospelkoret (3-5 år):  påmeldingsskjema

aspirantkor 1 (jenter 1. klasse): påmeldingsskjema

aspirantguttekoret (1. og 2. klasse): påmeldingsskjema

barnegospelkoret, aspirantkor 1, aspirantguttekoret SØSKENRABATT (gjelder yngste søsken): påmeldingsskjema (søskenrabatt)


aspirantkor 2 (2. og 3. klasse): påmeldingsskjema

aspirantkor 3 (4. og 5. klasse): påmeldingsskjema

jentekoret: (fra 6. klasse) påmeldingsskjema 

guttekoret (fra 3. klasse): påmeldingsskjema

aspirantkor 2, aspirantkor 3, jentekoret, og guttekoret SØSKENRABATT (gjelder yngste søsken): påmeldingsskjema (søskenrabatt)


Ungdomskoret allerede eksisterende medlemmerpåmeldingsskjema

Ungdomskoret allerede eksisterende medlemmer SØSKENRABATT:  påmeldingskjema (søskenrabatt)

PÅMELDING TIL PRØVESANG I UNGDOMSKORET:

påmeldingsskjema

påmeldingsskjema (søskenrabatt)