Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema for koråret 2024-2025 er nå åpnet. Eksisterende medlemmer skal også melde seg på til nytt korår. Korene starter opp i uke 35 (følg med i tilfelle endringer i respektive kor) og alle påmeldte møter opp på korets første øvelse. 

Hovedmedlem er eldste medlem, for yngre søsken gjelder søskenmoderasjon.

For å unngå unødig administrasjon når det gjelder utsendelse av kontingentkrav foretrekker vi at det betales kontingent direkte ved påmelding. Nytt fra høsten er at kontingent også kan betales via VIPPS. Se vippsnr. for hvert kor lenger ned på siden. Om koristen ikke ønsker å fortsette etter prøvetiden (2 øvelser) gis det beskjed på kh974@kirken.no og kontingenten refunderes. 

UNGDOMSKORET: koret har prøvesang for nye sangere. Ta kontakt med dirigent George Chittenden på mail gc969@kirken.no for informasjon og/eller avtale om prøvesang. Aspirantguttekoret (1. – 2. klasse) øvingsdag: onsdager kl. 16.30 – 17.00

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 79114 velg kategori»Kontingent 24-25″

Guttekoret (fra 3. klasse) øvingsdag: onsdager (rammeplan) kl. 17.00 – 19.00

Diskantkor (sopraner og alter) øver alene fra 17.00 – 17.45 (17.45 – 18.00 pause)

Hovedkor (alle) øver sammen fra 18.00 – 18.45

Tenorer og basser har øvingstid 18.00 – 20.00

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 79115 velg kategori «Kontingent 24-25»

Påmeldingsskjema barnegospelkoret (gutter og jenter 4-6 år) øvingsdag: mandager kl 16.30-17.15

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Aspirantkor 1 (jenter 1. og 2. klasse) øvingsdag: mandager: kl. 17.30 – 18.30

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 79066 velg kategori «Kontingent 24-25»

Aspirantkor 2 (jenter 3. – 5. klasse) øvingsdag: mandager kl. 17.30 – 18.30

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 78657 velg kategori «kontingent 24-25»

Jentekoret (6. – 8. klasse) øvingsdag: tirsdager kl. 17.00 – 19.00 

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 79116 velg kategori «Kontingent 24-25»

Ungdomskoret eksisterende medlemmer/medlemmer som har bestått prøvesang (jenter fra 9. klasse)

øvingsdag: mandager kl. 19.00 – 21.30

Påmeldingsskjema hovedmedlem

Påmeldingsskjema søskenmoderasjon

Vippsnr. 79117 velg kategori «Kontingent 24-25»