Påmeldingsskjema

For påmelding, fyll ut gjeldene skjema via linken:

barnegospelkoret (3-5 år):  påmeldingsskjema

barnegospelkoret SØSKENRABATT (gjelder yngste søsken): påmeldingsskjema (søskenrabatt)

aspirantkor 1 (jenter 1.-2. klasse): påmeldingsskjema

aspirantguttekoret (1. og 2. klasse): påmeldingsskjema


aspirantkor 2 (3. – 5. klasse): påmeldingsskjema

jentekoret: (fra 6. klasse) påmeldingsskjema 

guttekoret (fra 3. klasse): påmeldingsskjema

aspirantguttekoret, aspirantkor 1, aspirantkor 2, jentekoret, og guttekoret SØSKENRABATT (gjelder yngste søsken): påmeldingsskjema (søskenrabatt)


Ungdomskoret allerede eksisterende medlemmerpåmeldingsskjema

Ungdomskoret allerede eksisterende medlemmer SØSKENRABATT:  påmeldingskjema (søskenrabatt)

PÅMELDING TIL PRØVESANG I UNGDOMSKORET:

påmeldingsskjema

påmeldingsskjema (søskenrabatt)