Påmelding

Velkommen til Bodø domkirkes sangskole.

Alle som begynner i sangskolen har mulighet til å delta på 2 korøvelser før medlemskapet blir bindende. Medlemskapet trer i kraft etter at kontingenten er betalt.

Betalingsfristen ved oppstart høst: 15. september eller etter at koristen har deltatt på to korøvelser og ønsker å fortsette.

Betalingsfrist ved oppstart vårsemesteret: 1. februar eller etter at koristen har deltatt på to korøvelser og ønsker å fortsette. 

Medlemskontingent betales for et korår av gangen (høst- og vårsemester) og refunderes ikke etter at den er betalt. OBS: Egen pris ved start etter 1. januar. 

For kontingentsatser se egen fane under «påmelding»:

Informasjon for hvert enkelt kor, se under menyen «korene»

Påmeldingskjemaet er åpent under fanen «påmeldingsskjema».

INFORMASJON OM FRITIDSKORTET: Gjelder for alle barn i alderen 10 til 14 år. Logg deg inn i bodo.friskus.com Last ned fritidskortet, få 1600 kroner til å betale Medlemsavgiften/kontingenten fra klubben du er med i.