Bodø domkirkes aspirantkor 2

Koret for sangglade jenter i 3.-5. klasse.

Vår faste øvingsdag er torsdag kl. 18.00 til 19.00.

I Aspirantkor 2 synger vi sanger i ulike sjangere og deltar på forskjellige arrangement, også utenfor kirka. Siden vi er opptatt av å gjøre mange spennende prosjekter stiller vi krav til at koristene øver hjemme. De får god rutine i å øve og pugge. Kor skal i bunn og grunn være gøy!

I løpet av et semester tilstreber vi at alle korister får en personlig oppgave i tillegg til å bidra i koret. Det kan være alt fra solosang til tekstlesing, dramatisering eller tenning av lys.

Sammen skal vi sørge for god trivsel og sangglede i koret.

Oppstart vårsemesteret 2023: torsdag 12. januar kl. 18.00.

Dirigent: Berit Valberg