Bodø domkirkes aspirantkor 3 er koret for sangglade jenter i 4. og 5. klasse.

Tirsdag er vår faste øvedag fra kl 17.00-18.30.
Vi jobber tett sammen med aspirantkor 2 som øver samme dag.

Det er morsomt, lærerikt og utviklende å være med i asp 3. Repertoiret er variert, og jentene får enkel innføring i rytme og noter.
Læremåten er lekende, samtidig som det stilles krav til øving hjemme. Slik lærer vi inn et stort antall sanger på kort tid.

I løpet av et semester tilstreber vi at alle korister får en personlig oppgave i tillegg til å bidra i koret. Det kan være alt fra solosang til tekstlesing, dramatisering eller tenning av lys.

De fleste medlemmene i asp 3 har sunget mange år i kor, men vi er alltid glade for nye sangere. Sammen skal vi sørge for god trivsel og sangglede i koret.

Semesterstart for våren 2019 blir tirsdag 8. januar kl. 17.00.

Dirigent er Marie Stokke.