Semesterplan aspirantkor 2 høst 2018

Dag  

Dato

Klokkeslett                 

Hva                              

Hvor                    

       
Tirsdag 4.9 17.00 – 18.30 Korøvelse, oppstart Domkirka
Tirsdag 11.9 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 18.9 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 18.9 17.45 – 18.30 Foreldremøte Domkirka
Tirsdag 25.9 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 2.10  17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Søndag 7.10 10.00-12.30 Gudstjeneste Domkirka
Tirsdag 9.10 Høstferie
Tirsdag 16.10 17.00-18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 23.10 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 30.10 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 6.11  17.00 – 18.30 Korøvelse  Domkirka
Tirsdag 13.11 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 20.11 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 27.11 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Tirsdag 4.12 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Mandag 10.12 17.00-19.00 Generalprøve Julehappening Domkirka
Tirsdag 11.12 16.00-19.00 Julehappeningen  Domkirka
Tirsdag 18.12 17.00 – 18.30 Korøvelse Domkirka
Onsdag 19.12 15.00 – 19.00 Vi synger julen inn Domkirka
Mandag 24.12 Oppmøte 11.30 Julaftengudstjeneste kl. 12.00 Domkirka