Bodø domkirkes aspirantkor 2 er koret for sangglade jenter i 2. og 3. klasse.
Tirsdag er vår faste øvedag fra kl 17.00-18.30.
Vi jobber tett sammen med aspirantkor 3 som øver samme dag.
I Aspirantkor 2 gjør vi mye forskjellig. Vi synger mange forskjellige sjangere. Vi er aktive på å gjøre prosjekter og derfor stilles det krav til at koristene øver hjemme. Men alt i alt så synes ungene det er gøy at det skjer noe, og de får god rutine i å øve og pugge. Kor skal i bunn og grunn være gøy!

I løpet av et semester tilstreber vi at alle korister får en personlig oppgave i tillegg til å bidra i koret. Det kan være alt fra solosang til tekstlesing, dramatisering eller tenning av lys.

Mange av medlemmene i aspirantkor 2 har sunget opptil 3-4 år i kor allerede, men vi er alltid glade for nye sangere. Sammen skal vi sørge for god trivsel og sangglede i koret.

Semesterstart for våren 2019 blir tirsdag 8. januar kl. 17.00.

Dirigent er Alice Sivertsen.