Semesterplan barnegospel og aspirantkor 1 høst 2018

Dag

Dato

Klokken

Hva

Hvor

Middag

Torsdag 30.8 17.00 – 17.45 Korøvelse, oppstart Domkirka Nei
Torsdag 6.9 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no 

Torsdag 13.9 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Torsdag 20.9 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Torsdag 27.9 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Søndag 30.9 10.00 – 12.30

Gudstjeneste kl. 11.00

Utdeling av 4-6 årsbok

Domkirka Nei
Torsdag 4.10 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Torsdag 11.10 Høstferie Nei
Torsdag 18.10 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Torsdag 25.10 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Torsdag 9.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Torsdag 1.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Torsdag 8.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Torsdag 15.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Torsdag 22.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Torsdag 29.11 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

Søndag 2.12 10.00 – 12.30 Gudstjeneste kl. 11.00 Domkirka Nei
Torsdag 6.12 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka

Serveres 16.30, påmelding onsdag (dagen før)

innen kl. 15.00 til bv748@kirken.no

 Torsdag 13.12 17.00 – 17.45 Korøvelse Domkirka Nei
Onsdag 19.12 15.00 – 19.00 Vi synger julen inn – prøve og konsert Domkirka Nei

Dirigent: Berit Valberg. Telefon: 99169304. Epost: bv748@kirken.no