Bodø domkirkes barnegospelkor

Koret for sangglade barn i alderen 4-6 år.

Torsdag kl.17.00 – 17.45 er vår faste øvedag.

Barnegospelkoret er for de yngste barna, med sangere fra 4 til 6 år. Her lærer vi enkle sanger, leker sangleker og blir kjent med domkirka og det arbeidet som foregår der. Koret deltar fast på noen festgudstjenester i løpet av året: Høsttakkefest, 1.søndag i advent, karnevalsmesse og palmesøndag. I tillegg deltar de på ”Vi synger julen inn” i desember, og på barnegospelfestivalen i april/mai.

Semesterstart for våren 2023 blir torsdag 12. januar kl. 17.00 i Bodø domkirke.

Dirigent er Berit Valberg.