Bodø domkirkes aspirantguttekor

Koret for sangglade gutter i 1.- og 2. klasse.

Onsdag er vår faste øvedag fra kl.17.00 – 17.45.

Vi synger og har det gøy med musikk, og deltar i forskjellige konserter og gudstjenester. Vi har vært med på skoleforestillinger med Thorbjørn Egner-sanger,  Sangskolens årlige julekonsert ”Vi synger julen inn” i desember og barnegospelfestivalen.

Semesterstart høstmesteret 2019 blir onsdag 4. september kl. 17.00.

Dirigent er Øystein Jæger