Bodø domkirkes aspirantguttekor

Koret for sangglade gutter i 1.- og 2. klasse.

Vi synger og har det gøy med musikk, og deltar i forskjellige konserter og gudstjenester. Vi har vært med på skoleforestillinger med Thorbjørn Egner-sanger,  Sangskolens årlige julekonsert ”Vi synger julen inn” i desember og barnegospelfestivalen.

Oppstart høstsemesteret 2022: onsdag 31. august kl. 17.00 i Bodø domkirke. Velkommen!

Dirigent er Øivind Mikalsen