Bodø domkirkes aspirantguttekor

Koret for sangglade gutter i 1.- og 2. klasse.

Øvingsdag er onsdag i tidsrommet 1630-17. (kan av og til forlenges noe for å øve sammen med diskantstemmene i guttekoret).

Vi synger og har det gøy med musikk, deltar i forskjellige konserter og gudstjenester – alene og sammen med andre kor i sangskolen. Vi har vært med på skoleforestillinger med Thorbjørn Egner-sanger, Sangskolens årlige julekonsert ”Vi synger julen inn” i desember og barnegospelfestivalen.

Hvis foreldre ønsker å organisere felles middag for guttene i domkirken før øvelsen er det mulig.

Oppstart høstsemesteret 2023: i uke 35. Våren 2024 fra uke 2. Nye sangere er velkommen!

påmelding

Dirigent er Øivind Mikalsen