Korene

I Bodø domkirkes sangskole har vi sangtilbud for barn og ungdom i alderen 4 – 25 år fordelt på 7 kor:

Barnegospelkoret er for de som er ca 4-6 år (øver mandager kl.16.30 – 17.15)

Aspirantkor 1 er for jenter som går i 1. og 2. klasse (øver mandager kl. 17.30 – 18.30)

Aspirantkor 2 er for jenter som går i 1. og 2. klasse (øver mandager kl. 17.30 – 18.30)

Jentekor er for jenter som går i 6. – 9. klasse (øver tirsdager kl.17.00 – 19.00)

Aspirantguttekor er for gutter som går i 1. og 2. klasse (øver onsdager kl.16.30 – 17.00)

Guttekor er for gutter som går i 3. klasse og oppover øver onsdager slik:

  • Diskantkor (sopraner og alter) 17.00 – 17.40
  • Hovedkor (alle) kl.17.45 – 18.40
  • Herrestemmer (tenorer og basser) kl. 18.45 – 19.15

Ungdomskoret er for jenter som går i 9. klasse og oppover (øver mandager kl.19.00 – 21.30)