Korene

I Bodø domkirkes sangskole har vi sangtilbud for barn og ungdom i alderen 4 – 25 år fordelt på 7 kor. Fra høsten 2019 er det gjort endringer i aldersammensetningen og antall kor:

Aspirantkor 1: Før 2. klasse nå: 1. og 2. klasse
Aspirantkor 2: Før 3. – 4. klasse, nå: 3. – 5. klasse
Aspirantkor 3 blir da overflødig og finnes ikke lenger.

Barnegospelkoret er for de som er ca 4-6 år (øver torsdag kl.17.00 – 17.45) oppstart høstsemesteret 2019: torsdag 5. september.
Aspirantguttekor er for gutter som går i 1. og 2. klasse (øver torsdager kl.17.00 – 17.40).

Aspirantkor 1 er for jenter som går i 1. og 2. klasse (øver tirsdager kl.17.00 – 18.30)
Aspirantkor 2 er for jenter som går i 3. og 5. klasse (øver tirsdager kl.17.00 – 18.30)
Guttekor er for gutter som går i 3. klasse og oppover (øver onsdager kl.18.00 – 19.30)
Jentekor er for jenter som går i 6. – 9. klasse (øver mandager kl.17.00 – 18.30)
Ungdomskor er for jenter som går i 9. klasse og oppover (øver mandager kl.19.00 – 21.30)

Dirigenter i Bodø domkirkes sangskole 2020-2021:
Barnegospelkoret: Berit Valberg
Aspirantguttekor: Øystein Jæger
Aspirantkor 1: Bjørg Smeplass
Aspirantkor 2: Rita Nohr
Guttekor: Øystein Jæger
Jentekor: Karoline Åseng
Ungdomskor: Gro Bergrabb