Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte i Bodø domkirkes sangskole
torsdag 20.mars 2014 kl.20.00

Sak 1   Åpning

Johanne Stafsnes ønsket velkommen.
a) Innkalling ble godkjent.
b) Dagsorden ble godkjent.

Sak 2   Valg av ordstyrer og møtereferent

Johanne Stafsnes ble valgt som ordstyrer.
Johanne Stafsnes ble valgt som referent.

Sak 3   Telling av antall stemmeberettigede

3 stemmeberettiget var på møte.

Sak 4   Styrets årsberetning

Årsberetning ble gjennomgått. Pr 20. mars er det 151 korister i Bodø domkirkes sangskole (nedgang på 7, fra 158 i 2013).

Sak 5   Regnskapet

Regnskapet ble tatt til etterretning.

Sak 6   Medlemspenger

Satser i medlemspenger forblir det samme (enstemmig vedtatt).

Satser:

Hovedmedlem (guttekor, aspirantkor 2 og til og med ungdomskoret) = kr. 1.200,- for et korår
Hovedmedlem (barnegospel, aspirantguttekor og aspirantkor 1) = kr. 800,- for et korår
Søskenmoderasjon = 50%

For de som begynner midt i koråret (januar) eller senere, trekkes det 200 kr av opprinnelig kontingent. Giro for kontingent sendes ut TO ganger i året (altså beløpet delt på to).

 

Møtet ble hevet kl.20.35

 

Johanne Stafsnes
Referent