Påmelding til høstsemesteret 2017 gjøres i eget påmeldingskjema som ligger her på hjemmesida.

Korene starter opp i uke 35. Se ellers info om øvingstider for hvert enkelt kor under fanen Korene.

Ved spørsmål: kh974@kirken.no

Velkommen til nytt korår i Bodø domkirkes sangskole!