Årsrapport 2014

 Årsmøtepapirer for

Bodø domkirkes sangskole 2015

 

Årsmøte onsdag 25.mars kl.20.00 i Bodø domkirke

 

Saksliste

 1. Åpning, herunder
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og møtereferent
 3. Telling av antall stemmeberettigede
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap for 2014 (blir godkjent av Bodø domkirkes musikkråd, men til orientering for sangskolen) – legges frem på årsmøte
 6. Medlemskontingent for neste korår

 

Vel møtt!

 

For styret i Bodø domkirkes sangskole

Gro Bergrabb, domkantor 1

 

 

Sak 4   Årsberetning 2014

Styret våren 2014:

 1. Barnegospel Mari Søttar Svendsen
 2. Aspirantguttekor Ida Torsteinsen
 3. Aspirantkor 1 Renate Torstensen
 4. Aspirantkor 2 Mads Steensen (leder)
 5. Aspirantkor 3 Kjetil Hesten (nesteleder)
 6. Guttekoret Leif Inge Nilsen
 7. Jentekoret Gunn Capon
 8.                                  Johanne Jeremiassen (produsent)

Styret høsten 2014:

 1. Barnegospel/Asp 1 Cecilie Krane Dreyer
 2. Aspirantguttekor Nataliya Basarab
 3. Aspirantkor 2 Tonje Firing
 4. Aspirantkor 3 Camilla Lambine-Christensen
 5. Guttekoret Leif Inge Nilsen
 6. Jentekoret Gunn Capon
 7.                                   Gro Bergrabb (Domkantor)

Dirigenter våren 2014:

 • Barnegospel Gro Bergrabb
 • Aspirantguttekoret ystein Jæger
 • Aspirantkor 1 Johanne Jeremiassen
 • Aspirantkor 2 Alice Sivertsen
 • Aspirantkor 3 Marie Stokke
 • Guttekoret ystein Jæger
 • Jentekoret Johanne Jeremiassen
 • Ungdomskoret Gro Bergrabb

Dirigenter høsten 2014:

 • Barnegospel Berit Valberg
 • Aspirantguttekoret ystein Jæger
 • Aspirantkor 1 Berit Valberg
 • Aspirantkor 2 Alice Sivertsen
 • Aspirantkor 3 Marie Stokke
 • Guttekoret ystein Jæger
 • Jentekoret Gro Bergrabb
 • Ungdomskoret Gro Bergrabb

 

Styre

Styret har avholdt 4 styremøter i 2014.

Sangskolens styre har også fram til høsten 2014 vært representert ved Mats Steensen i Bodø domkirkes musikkråd.

 

Bodø domkirkes sangskole har gjennomført følgende konserter og arrangementer

SANGOPPDRAG SANGSKOLEN 2014

2.februar                           Gudstjeneste                                   Asp 2
5.februar                           Konsert Kjerringøy NNL                 Ungdomskoret
9.februar                           Gudstjeneste                                   Guttekoret
16.februar                         Gudstjeneste                                   Asp 3
2.mars                                Gudstjeneste                                   Barnegospel og Asp 1
20.-22.mars                      Kantorilederkurs                             Jentekoret og enkeltsangere fra andre kor
22.mars                              Gudstjeneste                                   Jentekoret
30.mars                              Salmekveld                                       Ungdomskoret
5.april                                 Barnegospelfestival                       Barnegospel/Asp 1
5.-6.april                            Kortur/øvehelg                               Asp 2 og 3
6.april                                 Gudstjeneste Saltstraumen          Asp 2 og 3
13.april                               Gudstjeneste                                   Barnegospel/Asp 1
25.april                               Konsert Canterbury, BIOF             Guttekoret
11.mai                                Konfirmasjonsgudstjeneste          Ungdomskoret
11.mai                                Konfirmasjonsgudstjeneste          Ungdomskoret
17.mai                                Markering i solparken                    Ungdomskoret
22.mai                                Sangoppdrag Trygg trafikk           Ungdomskoret
23.mai                                Barnehagekonsert Prøysen          Asp 2 og 3, Asp GK
23.mai                                Prøysen-forestilling                        Asp 2 og 3, Asp GK
24.mai                                Vårkonsert                                       Alle korene
14.juni                                Lunchkonsert                                   Ungdomskoret
14.juni                                Konsert NNL                                    Ungdomskoret
22.-29.juni                         Kortur New York                             Ungdomskoret
6.september                     Sangoppdrag RAPP                         Ungdomskoret
7.september                     Gudstjeneste                                   Asp 1
21.september                   Gudstjeneste                                   Asp 3
28.september                   Gudstjeneste                                   BG/Asp 1/Aspirantguttekoret
5.oktober                          Gudstjeneste                                   Jentekoret
19.oktober                        Gospelgudstjeneste                       Asp 2 og 3, Jentekoret, Guttekoret
25.oktober                        Opptreden NMS-basar                  Guttekoret
2.november                      Gudstjeneste                                   Ungdomskoret
6.november                      Konsert – ord og toner                  Ungdomskoret
14.-16.november             Kortur Trondheim                           Guttekoret
16.november                    Gudstjeneste                                   Asp 2
29.november                    Wenches Jul                                     Asp 2 og 3
30.november                    Gudstjeneste                                   BG/Asp 1/Aspirantguttekoret
4.desember                       Gatas evangelium                           Guttekor og jentekor
6.desember                       Opptreden Røde Kors 100 år        Asp 2 og 3
6.desember                       Sangoppdrag AN                             Ungdomskoret
7.desember                       Gudstjeneste                                   Guttekoret
9.desember                       Julehappenning Betania Asp 2 og 3
10.desember                     Juleparade forsvaret                      Ungdomskoret
10.desember                     Julekonsert sangkoret MIX           Asp 3
11.desember                     Sangoppdrag sykehuset                Ungdomskoret
12.desember                     Lucia-morgen DNB                         Jentekoret
13.desember                     Luciakonsert                                    Ungdomskoret
13.desember                     Luciakonsert                                    Ungdomskoret
13.desember                     Luciakonsert Bodø fengsel           Ungdomskoret
15.desember                     Luciakonsert Bodin vgs                 Ungdomskoret
16.desember                     Sangoppdrag Bodø Energi            Ungdomskoret
19.desember                     Sangoppdrag RAPP                         Ungdomskoret
16.desember                     Julefrokost Radisson Blu               Asp 2 og 3
20.desember                     Vi synger julen inn                          Alle kor
24.desember                     Julegudstjeneste                             Asp 2 og 3
24.desember                     Julegudstjeneste                             Ungdomskoret
24.desember                     Julegudstjeneste                             Jentekoret
24.desember                     Julegudstj. Sentrum sykehjem      Guttekoret
24.desember                     Julegudstj. Stadiontunet Guttekoret
25.desember                     Ottesang julemorgen                     Sangere fra diverse kor
Sak 6   Medlemspenger

De nåværende satsene er:

Hovedmedlem (guttekor, aspirantkor 2 og til og med ungdomskor) = kr. 1.200,- for et korår
Hovedmedlem (barnegospel, aspirantguttekor og aspirantkor 1) = kr. 800,- for et korår
Søskenmoderasjon = 50 %

For de som begynner midt i koråret (januar), trekkes det 200kr av opprinnelig kontingent.
Styret foreslår at satsene holdes uendret.

 

Resultatregnskap sangskolen

 

UTGIFTER SANGSKOLEN SSK ADM. UTGIFTER BDM
Kontorutgifter (permer og utstyr) 2 240,00
Matvarer 4 721,00
Gaver 7 196,00
Diplomer 252,00
Profileringsutstyr 4 032,00
Linsens hjemmeside 350,00
Kontingent og forsikring Ung kirkesang 15965
Påmelding barnegospelfestivalen 2 500,00
Diverse utgifter korturer 8 233,00
Reiseutgifter korturer 45 237,00
Husleie kortur 18 133,67
Husleie Betania Julehappeningen 1 800,00
Tilskudd til korturer 20 000,00
Kantorilederkurs/sommerkorskole – kursavgift 4 000,00
Kantorilederkurs/sommerkorskole – Reise og opphold 12 213,00
Kantorilederkurs/sommerkorskole – matvarer 5 755,00
Kantorilederkurs/sommerkorskole – husleie 4 300,00
Lønnsutgifter dirigenter 639272
Andel overskudd fra prosjekter fordelt på hvert kor 50 822,33
Totale utgifter 191 785,00 655 237,00
Underskudd -55 350,00
NOTE:
Kantorilederkurs/sommerkorskole
Utgifter (Innbakt i regnskapet) 26 268,00
Inntekter (innbakt i regnskapet) 10 918,00
Underskudd -15 350,00

 

INNTEKTER SANGSKOLEN SSK ADM. INNTEKTER BDM
Frifondmidler Ung kirkesang 45866
Medlemskontingenter 117000
Deltageravgift korturer 24 600,00
Andel overskudd konserter 67 417,00
Sangoppdrag 22 500,00
Annen støtte guttekortur 11 000,00
Andel BDM – lønn dirigenter 492 371,00
Kantorilederkurs/sommerkorskole – støtte fra ung kirkesang 10 918,00
136 435,00 655 237,00

 

 

ANDEL OVERSKUDD TIL HVERT KOR
Barnegospel 120,00
Asp 1 2 620,00
Asp 2 17 537,33
Asp 3 17 537,00
Jentekoret 7 026,00
Aspirantguttekoret 2 620,00
Guttekoret 3 362,00
50 822,33