Årsmøte 2016

Årsmøte i Bodø domkirkes sangskole
onsdag 30. mars 2016 kl 18.00 i Bodø domkirke.

Saksliste

  1. Åpning, herunder
    • Godkjenning av innkalling
    • Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og møtereferent
  3. Telling av antall stemmeberettigede
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap for 2015 (blir godkjent av Bodø domkirkes musikkråd, men til orientering for sangskolen) – legges frem på årsmøtet
  6. Medlemskontingent for neste korår

Foresatte som har barn i sangskolen og medlemmer over 18 år har møte- og stemmerett.

Vel møtt!

 

For styret i Bodø domkirkes sangskole

Gro Bergrabb, domkantor