Medlemspenger i Bodø domkirkes sangskole:

Barnegospel, aspirantguttekor og aspirantkor 1: kr. 800,- for et korår
Aspirantkor 2 og 3, guttekor, jentekor og ungdomskor: kr. 1200,- for et korår
Søskenmoderasjon: 50% på den/de yngstes kontingent

For de som starter i januar (midt i koråret) gjelder følgende priser:

Barnegospel, aspirantguttekor og aspirantkor 1: kr. 600,- for et halvt korår
Aspirantkor 2 og 3, guttekor, jentekor og ungdomskor: kr. 1000,- for et halvt korår

Giro blir sendt ut til medlemmene to ganger i året.