Ukategorisert

Vi vil ha alle med – mulighet til å søke om støtte til deltakelse på aktivitet i menighetene i Bodø

Publisert den

mulighet til å søke om støtte til deltakelse på aktivitet i menighetene i Bodø Kirka i Bodø ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på våre aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Vi gir derfor mulighet til å søke om Deltakerstøtte til alle våre arrangement og aktiviteter. Dersom du har behov for økonomisk støtte […]