Høsten 2020

Vi har ledige plasser i alle kor. Påmeldingskjema finner dere under «Påmelding» i menyen.

Vi ber dere gjøre dere kjent med de ulike kontingentsatsene før dere fyller ut påmeldingsskjemaet og betaler. Satsene finnes under «Påmelding»/»kontingentsatser» i menyen.

Generell informasjon om korene finner du i menyen øverst på siden.

OBS: Fra høstsemesteret 2019 ble det gjort endringer i alderssammensetning i korene. Se utfyllende informasjon under fanen «korene». Aspirantguttekoret starter opp igjen høstsemesteret 2020 etter å ha hatt en pause korået 19/20.

Semesterplaner for hvert kor legges ut der før oppstart.

Vi er medlemmer av Ung kirkesang.