Våren 2021

Vi har ledige plasser i alle kor, unntatt ungdomskoret, som tar inn nye sangere fra høsten 2021. Påmeldingskjema for øvrige kor finner dere under «Påmelding» i menyen.

Vi ber dere gjøre dere kjent med de ulike kontingentsatsene før dere fyller ut påmeldingsskjemaet og betaler. Satsene finnes under «Påmelding»/»kontingentsatser» i menyen.

Generell informasjon om korene finner du i menyen øverst på siden.

OBS: Fra høstsemesteret 2019 ble det gjort endringer i alderssammensetning i korene. Se utfyllende informasjon under fanen «korene».

Semesterplaner for hvert kor legges ut der før oppstart.

Vi er medlemmer av Ung kirkesang.